Arhiva categoriei: Despre proiect

Descrierea proiectului

Titlul proiectului: Formarea – la timpul prezent pentru viitor Durata proiectului: 24 luni Obiectivul proiectului: Dezvoltarea şi formarea profesională continuă a cadrelor didactice şi a personalului auxiliar implicaţi în procesul educativ din învăţământul universitar, care îşi propune îmbunătăţirea calităţii resursei … Continuarea

Contextul proiectului

Prin realizarea obiectivului general, proiectul îşi propune să contribuie la dezvoltarea capitalului uman şi să ofere personalului didactic şi auxiliar oportunităţi sporite de perfecţionare. Oferirea de alternative educaţionale va dezvolta competenţele şi abilităţile de baza ale personalului didactic şi auxiliar, … Continuarea

Justificarea necesității implementării proiectului

Implementarea acestui proiect este necesară la nivelul instituției solicitante, datorită rezultatelor obţinute în urma analizei de impact, a celei de nevoi şi a altor studii făcute de Solicitant, precum şi de alte organisme independente implicate în această cercetare. Acest proiect … Continuarea

Resursele alocate pentru implementarea proiectului

Principala resursă pentru realizarea cu succes a proiectului o reprezintă resursa umană specializată în derularea activităţilor prevăzute. Pentru studiile şi analizele propuse, Solicitantul şi Partenerul naţional 1 dispun de suficienţi specialişti care să realizeze cu profesionalism anchete, prelucrarea datelor, interpretarea … Continuarea

Metodologia de implementare

Proiectul constă într-un pachet de cursuri cu destinaţia acumulării cunoştinţelor, dezvoltarea de competenţe şi formarea de deprinderi necesare cadrelor didactice și didactice auxiliare din universitate în scopul îmbunătățirii calității educaţiei. Întregul curs este structurat pe 6 module: Modul 1: Comunicare. … Continuarea

Managementul proiectului

Echipa de implementare Manager de proiect Managerul de proiect va avea ca atribuţii principale gestionarea şi supravegherea întregii activităţi a proiectului, coordonarea rapoartelor de monitorizare. El va susţine şi cursuri prevăzute în proiect. Managerul de proiect este doctor şi are … Continuarea

Descriere alternativă a proiectului

Sustenabilitatea proiectului Obiectivele proiectului se vor realiza, iar rezultatele propuse se vor obţine şi nu se va mai solicita o finanţare viitoare pentru aceleaşi activităţi, deoarece se vor căuta soluţii alternative din bugetele locale sau este luată în calcul şi … Continuarea

Solicitantul

Partenerii implicați în derularea proiectului Denumire organizație: Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Universitatea “Petru Maior”, Tîrgu-Mureș Persoana de contact: conf. univ. dr. Albu Emilia Descrierea activităţii partenerului Formarea iniţială pentru profesiunea didactici a studenţilor, absolvenţilor învăţământului universitar, în vederea dobândirii … Continuarea