Activităţile proiectului

Proiectul își propune următoarele activități:

 1. Pregătirea proiectului
  • organizarea echipei de implementare
  • achiziționarea echipamentelor și materialelor necesare
 2. Conceperea materialelor de curs pentru fiecare modul
 3. Elaborarea softului de formare continuă
  • pentru cadrele didactice universitare
  • pentru personalul didactic auxiliar
 4. Realizarea de materiale informative
 5. Selectarea grupului țintă
 6. Organizarea cursurilor
  • pregătirea locațiilor pentru cursuri
  • derularea cursurilor
  • pregătirea activităților practice aferente fiecărui modul
  • organizarea activităților practice aferente fiecărui modul în locațiile stabilite
 7. Elaborarea rapoartelor de monitorizare
  • elaborarea rapoartelor intermediare
  • elaborarea raportului final
 8. Publicizarea proiectului
  • realizarea de materiale informative
  • organizarea unei conferințe de presă
  • diseminarea rezultatelor proiectului
 9. Organizarea examenelor
  • pregătirea locațiilor
  • evaluarea cunoștințelor teoretice ale formabililor
  • evaluarea abilităților practice ale formabililor
  • eliberarea certificatelor de absolvire

Rezultate anticipate

Rezultatele anticipate încă din timpul derulării programului de formare se poate estima ca rezultat imediat cuantificabil un număr de 300 de utilizatori ai platformei e-learning, deoarece partea teoretică a cursurilor de formare se va realiza cu ajutorul suportului oferit de acest instrument. Un alt rezultat identificabil în perioada de desfășurare a proiectului este setul de 6 module, care cuprinde materialele pentru cursurile teoretice și suporturile pentru aplicațiile practice. De menționat că un modul este destinat exclusiv familiarizării cu utilizarea instrumentelor TIC.

Explicit, modulele de formare vor fi structurate în 12 ore destinate studierii aspectelor teoretice și 8 ore de aplicații practice.

Modulul TIC va cuprinde 20 ore de aplicații practice. În total, programul de formare va cuprinde 120 ore/grupa de formare. La finalul proiectelor, în urma unui examen se vor acorda și certificatele de absolvire prin intermediul cărora se va cuantifica cel mai bine modul în care proiectul a reușit să-și atingă obiectivele. Rezultatul estimat în obținerea certificatului este de 285`de absolvenți (95%)

Proiectul va genera și rezultate ce nu pot fi cuantificate în timpul derulării sau imediat după finalizarea acestuia, dar care vor avea o foarte mare relevanță pentru scopurile pe termen mediu și lung propuse prin proiect. Astfel, este de așteptat o creștere a nivelului calității în procesul instructiv-educativ de 50%, cu focalizare directă pe rezultatele obținute de studenți.

În urma derulării acestui proiect se va observa o îmbunătățire a relațiilor între cadrele didactice și personalul didactic auxiliar precum și între studenți și personalul didactic auxiliar, de asemenea, personalul didactic auxiliar va dobândi competențe specifice.

Rezultatele cantitative:

 • Activitatea 1.b: 16 laptopuri, 12 videoproiectoare, 12 ecrane de proiecție, 1 copiator, 2 imprimante, 2 scannere, 1 cameră video digitală, 12 flipcharturi, 1 aparat foto digital, 1 dvd recorder,1 televizor LCD, mobilier;
 • Activitatea 2. – 6 suporturi de curs
 • Activitatea 3.a. și 3.b.: 1 platformă software pentru formarea cadrelor didactice universitare și a personalului didactic auxiliar
 • Activitatea 5: 300 cursanți selectați;
 • Activitatea 8.a.:  500 pliante și 30 de afișe de promovare a proiectului.
 • Activitatea 8.b.: 2 ghiduri de bună practică, 1 portofoliu de prezentare
 • Activitatea 9.b. si 9.c. – 300 portofolii de evaluare a formabililor

Rezultate calitative:

 • dobândirea de competenţe certificate ale specialiştilor din învăţământul universitar în contextul derulării procesului de creare a valorii adăugate în mediul universitar, cu o rată de succes de minim 95%;
 • actualizarea cunoştinţelor, a competențelor specialiștilor;
 • creșterea calității actului educațional în universitate;
 • valorificarea spațiilor amenajate și dotate pentru desfășurarea activităților proiectului conform standardelor pentru formare continuă;
 • reducerea incapacității de adaptare a structurilor de educație la nevoile în continuă schimbare ale pieței muncii în universitate.